Ngôi chùa hơn 50 năm tuổi ở Sài Gòn giữ ba kỷ lục Việt Nam

0
7

Nguồn: Vnexpress.net