Xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể thế giới

0
6

Ngày 26-10, Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Xòe Thái có tên trong Danh sách di sản Văn hóa phi vật thể dự kiến lập Hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016 theo Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 5-11-2012 của Văn phòng Chính phủ. Mục tiêu đặt ra, sẽ ghi danh nghệ thuật xòe Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc trong danh sách Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2019.

Nghệ thuật xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Tiêu biểu ở các huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Việc vinh danh này sẽ nâng tầm nhìn đối với di sản xòe Thái ở tầm quốc gia và quốc tế, qua đó khẳng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật múa, diễn xướng dân gian truyền thống, trang phục dân tộc bảo đảm sự tôn trọng đối với đa dạng văn hóa của nhân loại.

Theo Công an nhân dân

Nguồn: Dulich.vtv.vn